كل عناوين نوشته هاي مهندس اكبر رستمي زاد

مهندس اكبر رستمي زاد
[ شناسنامه ]
نظريه هاي ارائه شده در مورد علل تغيير اقليم ...... شنبه 97/4/23
باران سنج ها ، تعداد و محل نصب ...... دوشنبه 97/3/21
مطالعات حداکثر بارش محتمل (PMP) ...... يكشنبه 97/2/23
آيا درياچه ها تغييراقليم را حس کرده اند؟ ...... چهارشنبه 97/2/5
سازگاري با تغيير اقليم در مديريت منابع آبي ...... شنبه 97/2/1
منابع آبي زمين و روش هاي مديريت آن ...... چهارشنبه 97/1/15
جدي شدن بحران آب در مناطق مرکزي، شرق و جنوب کشور ...... چهارشنبه 97/1/15
آبا ايرانرود ممکن است؟ ...... شنبه 96/10/16
تغييرات اقليمي خطري بالقوه و جدي ...... سه شنبه 96/6/21
تفکر سيستمي لازمه حيات بشر ...... دوشنبه 96/5/2
پيامد اسفبار بي توجهي ها به درياچه اروميه ...... دوشنبه 96/5/2
درياچه اروميه نيازمند توجه واقعي همگان است ...... دوشنبه 96/5/2
ياعلي ...... پنج شنبه 96/3/25
يوم شهادت مظهر عدالت اميرمومنان علي ع تسليت باد ...... پنج شنبه 96/3/25
جملاتي زيبا و گهر بار ازحضرت علي عليه السلام ...... چهارشنبه 96/1/23
   1   2   3   4   5   >>   >
  ==>   ليست آرشيو شده ها