كل عناوين نوشته هاي مهندس اكبر رستمي زاد

مهندس اكبر رستمي زاد
[ شناسنامه ]
زنگ خطر تغييرات اقليمي به صدا در آمده ...... سه شنبه 98/11/15
گزارش بارندگي تجمعي روزانه به تفكيك حوضه هاي آبريز درجه يك و دو ...... شنبه 98/11/12
گرمايش زمين چيست و چگونه ميتوان آن را کنترل کرد ...... يكشنبه 98/6/31
گرمايش زمين و آثار زيانبار آن ...... شنبه 98/5/12
تاييد سومين و چهارمين رکورد گرمايي زمين توسط سازمان جهاني هواشنا ...... چهارشنبه 98/5/9
پربارش ترين و کم بارش ترين استانهاي کشور/ رشد 297 درصدي ورودي سد ...... شنبه 98/4/22
وضعيت بارشي سال آبي 97/98 ...... پنج شنبه 98/3/23
جديدترين تصوير ماهوارهاي از درياچه اروميه1398 ...... چهارشنبه 98/2/4
اثر انسو بر کشور ايران ...... چهارشنبه 97/12/1
حلقه هاي درختي و اقليم شناسي ...... پنج شنبه 97/10/27
ايران دو برابر جهان گرم ميشود؛ ...... چهارشنبه 97/9/28
کنفرانس تغييرات اقليمي لهستان براي اجرايي کردن توافق پاريس ...... چهارشنبه 97/9/28
توافقنامه اقليمي پاريس و الزامات آن ...... چهارشنبه 97/9/28
بارندگي تجمعي سه ماهه پاييز97کشور ...... شنبه 97/9/24
راههاي رهايي از درد سر ...... جمعه 97/7/6
   1   2   3   4      >
  ==>   ليست آرشيو شده ها