سفارش تبلیغ
صبا

اقلیم شناسی دربرنامه ریزی محیطی

 

جملاتی زیبا و گهر بار ازحضرت علی علیه السلام

 

1.مردم را با لقب صدا نکنید.

 

2.روزانه از خدا معذرت خواهی کنید.

 

3.خدا را همیشه ناظر خود ببینید.

 

4.لذت گناه را فانی و رنج آن را طولانی بدانید.

 

5.بدون تحقیق قضاوت نکنید.

 

6.اجازه ندهید نزد شما از کسی غیبت شود.

 

7.صدقه دهید،چشم به جیب مردم ندوزید.

 

8.شجاع باشید،مرگ یکبار به سراغتان می آید.

 

9.سعی کنید بعد از خود،نام نیک بجای بگذارید.

 

10.دین را زیاد سخت نگیرید.

 

11.با علما و دانشمندان با عمل ارتباط برقرار کنید.

 

12.انتقادپذیر باشید.

 

13.مکار و حیله گر نباشید.

 

14.حامی مستضعفان باشید.

 

15.اگر می دانید کسی به شما وام نمی دهد،از او تقاضا نکنید.

 

16.نیکوکار بمیرید.

 

17.خود را نماینده خدا در امر دین بدانید.

 

18.فحّاش و بذله گو نباشید.

 

19.بیشتر از طاقت خود عبادت نکنید.

 

20.رحم دل باشید.

 

21.با قرآن آشنا شوید.

 

22.تا می توانید بدنبال حل گره مردم باشید.

 

23.گریه نکردن از سختی دل است.

 

24.سختی دل از گناه زیاد است.

 

25.گناه زیاد از آرزوهای زیاد است.

 

26.آرزوی زیاد از فراموشی مرگ است.

 

27.فراموشی مرگ از محبت به مال دنیاست.

 

28.محبت به مال دنیا سرآغاز همه خطاهاست

 

( نهج البلاغه)

از امام علی (ع)پرسیدند واجب و واجب تر چیست؟

نزدیک و نزدیکتر کدامند؟ عجیب و عجیب تر چیست؟ سخت و سخت تر چیست؟ فرمود : واجب اطاعت از الله و واجب تر از آن ترک گناه است. نزدیک قیامت و نزدیکتر از آن مرگ است. عجیب دنیا وعجیب تر ازآن محبت دنیاست. سخت قبر است وسخت تر از آن دست خالی رفتن به قبر است.