سفارش تبلیغ
صبا

اقلیم شناسی دربرنامه ریزی محیطی

وضعیت بارندگی کشور سال آبی  97-98 از اول مهر تا 30 مهر


ارتفاع کل ریزش های جوی از اول مهر تا 30 مهر سال آبی 98-97 بالغ بر 10.2 میلی متر می‌باشد. این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره‌های مشابه درازمدت( 7.5 میلی متر) 36 درصد افزایش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته( 8.6 میلی متر) 18.6 درصد افزایش نشان می‌دهد. ضمناً حجم بارش اول مهر تا 30 مهر معادل 16.81 میلیارد مترمکعب می‌باشد. متاسفانه حوضه دریاچه ارومیه با 3.3- میلی متر نسبت به سال آبی پارسال و 69.2- میلی متر نسبت به متوسط 50 سال وضعیت بدی را نشان می دهد و حوضه دریای خزر با 14- میلی متر نسبت به مدت مشابه سال گذشته و 9.8- میلی متر نسبت به متوسط 50 سال نیز وضعیت خوبی ندارد . امید است با تداوم بارش ها در جریان ماههای آینده وضیعت بهبود یابد ان شا الله.