سفارش تبلیغ
صبا

اقلیم شناسی دربرنامه ریزی محیطی

 

دانشجو کسی است که دانش می‌جوید و در اصطلاح، برای اطلاق به محصّلان رسمی در سطح تحصیلات دانشگاه و پس از آن به کار می‌رود. در یک نظام آموزشی، وقتی یک فرد می‌آموزد که «دیگران چه گفته‌اند و چه کرده‌اند» و برایش می‌گویند که «مسایل پیچیده یک علم را چگونه حل کرده‌اند» دانش آموز، دانشجو یا طلبه است. فقط از زمانی که خودش به مرز دانش می‌رسد و مسئله تازه‌ای را کشف یا حل می‌کند یک محقق و دانشمند است.

16آذر در ایران روز دانشجو شناخته می‌شود. این روز واقعه کشتار چند تن از دانشجویان دانشکده فنی دانشگاه تهراناست

.