سفارش تبلیغ
صبا

اقلیم شناسی دربرنامه ریزی محیطی

مطابق این آمار بترتیب  استان های سیستان و بلوچستان  - اردبیل و  یزد در بدترین شرایط بارشی و استان های ایلام - خوزستان - کهکلویه و بویراحمد - لرستان و مرکزی در بهترین شرایط بارشی قرار دارند و در کل یازده استان مطابق جدول بترتیب از همدان تا ایلام بالاتر از میانگیت کشوری و بیست استان مابقی بترتیب از سیستان و بلوچستان تا تهران پایین تر از میانگین کشوری بارش در سه ماهه پاییز 97 را دریافت کرده ان