سفارش تبلیغ
صبا

اقلیم شناسی دربرنامه ریزی محیطی

رودخانه های استان اردبیل

رودخانه ارس : ارس مهمترین و پرآب ترین رودخانه شمالی ایران در منطقه آذربایجان است که از غرب جلفا تا اصلاندوز مغان (استان اردبیل) در طول نوار مرزی ایران و جمهوری آذربایجان جریان دارد . ارس که در زبان آذربایجانی "آراز" گفته می شود پس از طی مسافتی سرانجام به دریای خزر می ریزد . دو سد بزرگ یکی در محل قزل قشلاق ماکو و دیگری سد انحرافی میل مغان در غرب اصلاندوز و سد خدآفرین در ناحیه خمارلو که روی این رودخانه ساخته شده است . در بستر رودخانه ارس 805 جزیره کوچک و بزرگ خالی از سکنه وجود دارد که به زبان محلی به آن "شام" می گویند .
رودخانه بالخلی : بالخلی از جمله رودخانه های دائمی استان می باشد که از گردنه بالخلی "جنوب غربی شهر نیر" حد فاصل دو رشته بزقوش و سبلان سرچشمه می گیرد ، سرشاخه های مهمی نظیر برجلو چای ، سقزچی چای ، آغلاغان ، جوراب چای ، درویش چای ، لاطران چای و... در مسیر به این رودخانه پیوسته و آنرا پرآب می سازند . این رودخانه از وسط شهر اردبیل می گذرد و سرانجام در شمال اردبیل به رودخانه قره سو تخلیه می شود .
رودخانه قره سو : رودخانه قره سو از رشته کوههای تالش (باغرو) در شرق اردبیل سرچشمه می گیرد و در مسیر خود ضمن عبور از دشت اردبیل آبهای جاری این قسمت از جمله بالخلی چای را جمع آوری می نماید . این رودخانه دامنه های شمالی توده سبلان را دور زده و در شمال غرب شهر مشکین شهر در محل کوجنق آب رودخانه اهر چای را نیز دریافت کرده و سپس با یک انحراف قائم به سمت شمال جریان می یابد و نام درود (دره رود) می گیرد و سرانجام در محل اصلاندوز به رودخانه مرزی ارس تخلیه می شود .
رودخانه خیاو : خیوچای یا خیاوچای از سرشاخه های مهم رودخانه قره سو در شهرستان مشکین شهر است. این رودخانه از ارتفاعات هزار میخ ، آیی قاری ، دلی آلی ، جنوار داغی سرچشمه می گیرد و سرتاسر دره موئیل را طی نموده و به قره سو می ریزد . این رودخانه مهم ترین زیستگاه ماهی قزل آلای خال قرمز در استان اردبیل می باشد .
رودخانه هروآباد : هروچای در شهرستانهای خلخال و کوثر که جنوبی ترین شهرستانهای استان اردبیل محسوب می شوند ، جریان دارد . این ناحیه وسیع توسط چندین روخانه بزرگ و کوچک زهکشی شده و تمامی آبهای سطحی آن از طریق قزل اوزن و سفیدرود به دریای خزر می ریزد . هروچای از ارتفاعات جنوب شهر خلخال سرچشمه گرفته و بسوی شمال می رود . آرپا چای تقریباً در همان امتداد ولی در جهت مخالف از شمال به جنوب جاری است .