سفارش تبلیغ
صبا

اقلیم شناسی دربرنامه ریزی محیطی

پارک جنگلی فندقلو
  جنگل فندقلو بعلت نزدیکی به شهر نمین و سهولت دسترسی از جاده بین شهری اردبیل – آستارا همواره به عنوان یک منبع تفرجگاهی مطرح بوده است این جنگل یکی از اراضی تفریحی جنگلی است که به فاصله 10 کیلومتر از شهر نمین و 30 کیلومتر از شهر اردبیل قرار گرفته است . این جنگل انبوه بسیار زیبا مشابه پار کبه نظر میرسد . وجود اشکوب های کوچک و محدود پوشیده از گیاهان مرتعی تهی از درخت در بین درختان انبوه محل مناسبی را برای گدراندن اوقات فراغت خانواده ایجاد نموده است به همین جهت اینک عنوان پارک جنگلی فندقلو در ایام تعطیل پذیرای متقاضیان زیادی از شهر اردبیل ، نمین و مسافران تابستانی است . پیست اسکی روی چمن دراین منطقه قرار دارد و یک اردوگاه دانش آموزی با چندین اطاقک چوبی جهت اقامت و سرویسهای بهداشتی عمومی از سوی واحد امور تربیتی اداره آموزش و پرورش شهرستان نمین در آن ایجاد شده است .

 گردنه زیبای حیران ولی صد افسوس که به واسطه عوامل انسانی و عدم وجود فرهنگ صحیح روز به روز در حال تخریب و ویرانی است هم وطن همه با هم بیایم اجازه ندهیم این طبیعت بکر و زیبا و منحصربفرد نابود شود. متشکرم