سفارش تبلیغ
صبا

اقلیم شناسی دربرنامه ریزی محیطی

هفته منابع طبیعی بر تمام دوستداران طبیعت گرامی باد

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی، دو اصله نهال همزمان با هفته منابع طبیعی کاشتند و درختکاری را سنت ایجاد وسیله حیات دانستند و با اشاره به اینکه درخت و گیاه مظهر حیات و زندگی است خاطر نشان کردنداین مراسم درختکاری، اقدام نمادینی است تا جوانان با نشاط و مردم عزیز کشور به کاشتن درخت و ترویج این سنت خوب عادت کنند.