سفارش تبلیغ
صبا

اقلیم شناسی دربرنامه ریزی محیطی

اقلیم اردبیل :

                   موقعیت خاص جغرافیائی استان اردبیل سبب گردیده است که این استان درفصلهای سرد سال تحت تاثیر توده هواهای مهاجراز شمال ، شمال غرب و غرب قرار گیرد. درفصل تابستان نیز گاهی سیستم های کم فشار باران زائی تاثیر گذاشته و بارندگی های تابستانه را در این مناطق باعث میگردد. بخشهائی از استان تحت تاثیر اقلیم خزری قرارداشته و دریای خزر در شرق استان بر شرایط دمائی و رطوبتی آن اثر می کند و موجب تعدیل آب و هوا در آن مناطق می شود. باعنایت به اینکه استان از دو بخش کوهستانی سرد و جلگه ای معتدل تشکیل شده و به تبع عوامل طبیعی و جغرافیائی ، دارای تنوعات اقلیمی قابل توجه است . اما ویژگی سردی که ناشی از تاثیر توده های هوای سرد شمالی ، ارتفاع و عرض جغرافیائی است ، صفت مشترک اقلیم های گوناگون استان گردیده و حتی در پست ترین نقاط استان که طبیعتا دارای اقلیم معتدل هستند بطور متوسط درحدود 61 روز از سال دارای شرایط یخبندان بوده و سردی هوا برتمامی استان و کلیه اقلیمهاکم و بیش تاثیر می گذارد.

منابع :

 مقاله نواحی اقلیمی ایران - دکتر ابوالفضل مسعودیان

پروژه بررسی نقش تغییرات اقلیمی در تشدید یا کاهش بلایای جوی و اقلیمی استان - رسول همتی


توده هواهائی که استان را تحت تاثیرقرار می دهند :

 

 درفصل بهار و تابستان بیشتر جریانات عرضهای میانی و جنب حاره ای در استان اردبیل فعال هستند به طوریکه بیشترین میزان بارندگی استان در اثر نفوذ جریانات ناپایدار عرضهای میانی پس از تقویت در روی دریای مدیترانه و دریای سیاه ، کسب رطوبت کافی میباشد. بارندگی های اصلی اردبیل در فصل بهار و تابستان بیشتر در اثر فعالیت عبور جریانات عرضهای میانی و کم فشار سودانی می باشد . در فصل بهار و تابستان کم فشار سودانی در حین فعالیت و حرکت رو به شمال شرق باعث بارندگی درحاشیه غربی کوههای زاگرس گردیده و به علت از دست دادن رطوبت خود به صورت باد نسبتا گرم در استان اردبیل جریان پیدا می کند. زمانی که جریان عرضهای میانی تا غرب مدیترانه گسترش پیدا کرده باشد هوای سردی از حاشیه جنوبی اقیانوس اطلس شمالی بخصوص مجمع الجزایر آزور در پشت این سیستم قرار می گیرد و به دنبال جریانات گرم ، منطقه را تحت تاثیر قرار می دهد و معمولا با بارندگی های نسبتا خوب توام با رعد و برق در بهار و تابستان و در زمستان باعث بارش برف سنگین در استان می گردد. جریانات مؤثردر فصول پائیز و زمستان بیشتر شمالی و شمال غربی هستند به طوریکه : الف) در فصل زمستان ریزش هوای بسیار سرد سیبری افت شدید دما و بارش برف در استان اردبیل را به همراه دارد زمانیکه کم فشارهای عرضهای پائین درحین نفوذ به فلات ایران از توسعه و گسترش خوبی برخوردار باشند و تا عرضهای 40 درجه برسند ، نفوذ هوای سردسیبری و برخورد آن با هوای نسبتا گرم عرضهای میانی باعث تقویت ناپایداریها و بارندگیهای خوب  در استان اردبیل می گردد. نفوذ مرکز فشار زیاد سیبری در فصل پائیز باعث افت قابل ملاحظه دما گردیده و در بعضی سالها کاهش زودرس دما باعث وارد آوردن خسارات زیاد به محصولات کشاورزی و باغبانی می شود. ب) توده هوای دیگری که درفصل زمستان بر استان اردبیل تاثیرگذار است ، توده هوای شکل گرفته در روی مناطق پوشیده از برف کانادا است که به دو صورت درمنطقه عمل میکند: نخست پس از عبور از روی کشورهای اسکاندیناوی و شمال اروپا با سیستم پرفشار سیبری ادغام گردیده و از روی دریای سیاه وارد استان شده و باعث افت شدید درجه حرارت و بارندگی می گردد. دوم توده هوای شکل گرفته در روی مناطق جنوب شرقی کانادا است ، که مرکز آن در روی مجمع الجزایر آزور قرارمیگیرد ، به دلیل کسب رطوبت از اقیانوس اطلس شمالی پس از عبور از روی اروپا و دریای مدیترانه از بخشهای شمال غربی کشور وارد شده و باعث بارندگیهای نسبتا خوب در استان اردبیل می شود. کم فشارهای سودانی در مناطق مختلف استان اردبیل اثرات متفاوتی برجای می گذارند . در شهرهای اردبیل و خــلخــال به  صورت وزش باد گرم همراه با گرد و غبار و در پارس آباد ، مشگین شهر ، گرمی و بیله سوار بصورت رگبارهای پراکنده همراه با رعد و برق اثر می گذارد.   جریانات فوق پس از رسیدن به اردبیل در حاشیه جنوب غربی کوه سبلان و در صعود از ارتفاعات سبلان در اثر بارندگی رطوبت خود را از دست داده و به صورت هوای خشک و گرم از دامنه های جنوب شرقی سبلان سرازیرشده و در رسیدن به  شهر اردبیل باعث وزش باد جنوب غربی با نام محلی گرمیج در این شهرمی شود.

منابع :

 مقاله نواحی اقلیمی ایران - دکتر ابوالفضل مسعودیان

 پروژه بررسی نقش تغییرات اقلیمی در تشدید یا کاهش بلایای جوی و اقلیمی استان - رسول همتی


علم اقلیم شناسی
                             اقلیم شناسی علمی است که در جستجوی بیان و شرح طبیعت اقلیم و نیز اینکه به چه ترتیب از محلی به محل دیگر عوض گشته و همچنین اینکه چگونه وابسته به فعالیتهای بشری است، می‌باشد. این علم کاملا و بطور پیوسته وابسته به هواشناسی بوده و خود در مورد تغییرات روزانه جوی و نتایج آن بحث می‌کند.

آشنایی
              ممکن است بسیاری از رشته‌های مطالعاتی مربوط به سیاره زمین را در سه گروه وسیع و اصلی گنجانید. این سه گروه عبارتند از: لیتوسفر یا قسمت خشکی زمین ، هیدروسفر یا قسمت آبی سیاره و بالاخره اتمسفر یا جز گازی زمین.
اگر در مطالعه و بررسی چگونگی هوا و اقلیم ، لایه گازی شکل زمین پراهمیت‌ترین می‌باشد، ولی نباید از نظر دور داشت که گرما و رطوبت بطور پیوسته و همیشه میان سطوح خشکی و آبی و جو مبادله گشته و تمام آنها اجزا مکملی را بدست می‌دهند. مراحل مبادله گرما و رطوبت میان زمین و جو در طی مدت زمانی طولانی باعث بروز وضعی می‌گردد که اقلیم نامیده می‌شود. براستی ، اقلیم بیش از فقط یک میانگین آماری بوده و باید آنرا مجموعه چگونگی‌های جوی درگیر با گرما ، رطوبت و حرکت هوا دانست.
اقلیم فاکتور بسیار مهمی از محیط زیست طبیعی بشر می‌باشد، زیرا اگرچه معمولا انسان خود را مخلوقی می‌پندارد که بر روی زمین زندگی می‌نماید، ولی او در واقع ، در قعر اقیانوس عمیق هوائی هم که کره زمین را دربر گرفته است، قرار دارد.


تاریخچه هواشناسی و اقلیم شناسی 
             اقلیم شناسی را می‌توان در عین حال علمی قدیمی و جدید دانست. قدمت این علم تا به اندازه کنجکاوی بشر در مورد محیط زیستش می‌رسد. از سوی دیگر ، تازگی این علم با پیدایش هواپیما ، رادیو و رادار همزمان می‌گردد. بشر اولیه تا حد زیادی تحت تاثیر پدیده‌های هوا و اقلیم قرارداشت. مذاهب خرافاتی که بر پایه شرک و بت پرستی قرار داشتند، به تفسیر رازهای جوی نظیر بارش ، باد یا رعد و برق پرداختند.
از زمان باستان تاکنون ، به موازات توسعه علوم ، شناخت هر چه بیشتر هوا و اقلیم هم به جلو می‌رود. فیلسوفان یونانی علاقه زیادی به هواشناسی و اقلیم نشان می‌دادند. در واقع این دو لغت هر دو ریشه یونانی دارند. تقسیم بندی جهان به پنج منطقه اقلیمی ، یعنی مناطق سرد و منجمد شمال و جنوب ، مناطق معتدل شمال و جنوب و منطقه گرم (مناطق اقلیمی جهان) ، به پارومنیدس (‌Parmenides) یونانی نسبت داده می‌شود که ، در پنج قرن پیش از میلاد مسیح می‌زیسته است.
زمانی که مشاهده و حدس و گمان و خرافات در توسعه و پیشرفت هواشناسی و اقلیم شناسی نقش بازی می‌نمودند، تا به آغاز قرن هفدهم طول کشید. در این هنگام اختراع ادوات هواشناسی و ثبت دیدبانی‌ها به یاری این علوم آمده و توضیحات دقیق‌تر اقلیمی را در دسترس قرار داده و آنالیز علمی پدیده‌های هوا را ممکن ساختند.

 

طبقه‌بندی اقلیمی
تغییرات اقلیمی فراوانی که از محلی به محل دیگر روی می‌‌دهند، همانطور که بوسیله ترکیبهای مختلف مراحل جوی تعیین می‌گردند، سبب تولید انواع متعدد اقلیمهای مربوطه هم می‌شوند. منطقه‌ای از سطح زمین که اثرات ترکیب شده فاکتورهای اقلیمی بر آن ، موجب برقراری شرایط اقلیمی نسبتا همگنی می‌گردند، یعنی یک نوع اقلیم ، اصطلاحا منطقه اقلیمی نامیده می‌شود. برای آنکه بتوان توضیحات مربوطه را تسهیل نموده و مناطق اقلیمی را بر روی نقشه آورد، لازم است که انواع اقلیم را تشخیص داده و طبقه‌‌بندی کرد.


مناطق اقلیمی جهان

 


از آنجا که توزیع جهانی انواع اقلیم بطور اصلی نتیجه رژیم‌های گرما و رطوبت می‌باشد، ممکن است که اقلیم را در گروههای وسیعی طبقه‌بندی نمود که بر پایه اثرات هم بستگی داخلی گرما و رطوبت بر توده‌های هوا که آنها هم به نوبه خود بر اقلیمهای نواحی مختلف حکومت می‌نمایند، تقسیم کرد. انواع اقلیمی که بدین ترتیب معرفی می‌شوند، به ترتیب عبارتند از:
اقلیمهائی که تحت نفوذ توده‌های هوای استوائی و حاره‌ای هستند.
اقلیمهائی که تحت نفوذ توده‌های هوای حاره‌ای و قطبی قرار دارند.
اقلیمهائی که تحت تسلط توده‌های هوای قطبی و منجمده واقع شده‌اند.
اقلیمهای سرزمینهای مرتفع که دارای خصوصیات مشخصی ناشی از اثرات ارتفاع از سطح دریا می‌باشند.

زیرتقسیمات این چهار گروه اصلی انواع اقلیمی را تعیین می‌کنند که بر پایه توزیع منطقه‌ای عناصر اقلیمی ، بویژه درجه حرارت و نزولات جوی و تغییرات فصلی آنها قرار دارند.

اقلیم ایران

 

به ترتیب اهمیت منبعث از گرما ، نم و ابر ، بارش ، باد و غبار ، تابش و تندر است. بر پایه این شش عامل پانزده ناحیه اقلیمی در ایران شناسائی میشود که عبارتند از:

1- ناحیه کرانه ای جنوبی: عمدتا در سواحل دریای عمان و بخش هائی از سواحل خلیج فارس را در بر میگیرد. بارزترین ویژگی اقلیمی این ناحیه به ترتیب اهمیت گرما ، تابش و رطوبت است. بنابراین میتوان آنرا اقلیم گرم، پر آفتاب و رطوبی نامید

2- ناحیه پسکرانه ای خزری: بخش نسبتا زیادی از سواحل خزر از آستارا تا بندر ترکمن روی دامنه های شمالی البرز را در بر می گیرد. اقلیم این ناحیه بارشی رطوبی است . ( بخش هائی از شرق استان اردبیل دارای این اقلیم هستند )

3- ناحیه ایران مرکزی: پهناورترین ناحیه آب و هوائی ایران است که تمامی ایران مرکزی و بخش کوچکی از شمال شرق ایران را می پوشاند. تابش و گرما ویژگی این قلمرو است.

 4- ناحیه آذری: کمربندی شمالغربی- جنوبشرقی که بخش بزرگی از آن در قلمرو آذربایجان جا میگیرد و اقلیمی رطوبی تندری دارد. ( مناطق مرکزی و جنوبی استان اردبیل دارای این اقلیم هستند )

5- ناحیه مغانی:  این ناحیه اقلیمی رطوبی و بادی دارد . ( شمال استان اردبیل ، شامل شهرستانهای پارس آباد ، بیله سوار و قسمتی از گرمی )

6- ناحیه زاگرس غربی: کمربندی شمالغربی- جنوبشرقی که از کردستان آغاز و به پسکرانه هی خلیج فارس پایان میپذیرد. چهره غالب اقلیم در این ناحیه بارش و تندری است.

 7- ناحیه زاگرس شرقی: این ناحیه در شرق زاگرس به موازات ناحیه زاگرس غربی کشیده شده و از آذربایجان آغاز میشود. اقلیم این ناحیه بارشی، بادی و تابشی است .

 8- ناحیه کرانه ای خزری: ناحیه کوچکی که در دل ناحیه پسکرانه ای خزری جا گرفته است. از اقلیمی بارشی و رطوبی برخوردار است .

9- ناحیه پسکرانه ای جنوبی: کمربندی غربی- شرقی در پسکرانه های خلیج فارس و دریای عمان و در پاره ای نقاط تا کرانه های خلیج فارس هم گسترش دارد. این ناحیه داری اقلیمی گرمائی، تابشی و بادی غباری است.

10- ناحیه سیستانی بزرگ: ناحیه ای با کشیده گی شمالی – جنوبی در مرزهای شرقی ایران که از جنوب خراسان تا شمال بلوچستان کشیده شده است. اقلیم غالب آن بادی غباری است.

11- ناحیه بلوچی: در گوشه جنوبشرقی در بلوچستان گسترش یافته و از اقلیمی تندری برخوردار است.

12- ناحیه ماکوئی: در گوشه شمالغرب ایران ناحیه کوچکی جا گرفته است که اقلیمی تندری و رطوبی دارد.

13- ناحیه سیستانی کوچک: ناحیه ای کوچک در دل ناحیه سیستانی بزرگ با همان شریط آب و هوائی اما قویتر یعنی چهره ای کاملا بادی و غباری .

14- ناحیه زاگرس بلند: ناحیه ای کوچک که دربرگیرنده زاگرس مرتفع است و اقلیمی بارشی و تابشی دارد .

15- ناحیه خوزی: دشت خوزستان قلمرو این ناحیه است و اقلیمی گرمائی، بارشی، تندری و باد و غباری دارد.

 

اقلیم اردبیل :

      موقعیت خاص جغرافیائی استان اردبیل سبب گردیده است که این استان درفصلهای سرد سال تحت تاثیر توده هواهای مهاجراز شمال ، شمال غرب و غرب قرار گیرد. درفصل تابستان نیز گاهی سیستم های کم فشار باران زائی تاثیر گذاشته و بارندگی های تابستانه را در این مناطق باعث میگردد. بخشهائی از استان تحت تاثیر اقلیم خزری قرارداشته و دریای خزر در شرق استان بر شرایط دمائی و رطوبتی آن اثر می کند و موجب تعدیل آب و هوا در آن مناطق می شود. باعنایت به اینکه استان از دو بخش کوهستانی سرد و جلگه ای معتدل تشکیل شده و به تبع عوامل طبیعی و جغرافیائی ، دارای تنوعات اقلیمی قابل توجه است . اما ویژگی سردی که ناشی از تاثیر توده های هوای سرد شمالی ، ارتفاع و عرض جغرافیائی است ، صفت مشترک اقلیم های گوناگون استان گردیده و حتی در پست ترین نقاط استان که طبیعتا دارای اقلیم معتدل هستند بطور متوسط درحدود 61 روز از سال دارای شرایط یخبندان بوده و سردی هوا برتمامی استان و کلیه اقلیم ها کم و بیش تاثیر می گذارد. جدول ذیل اقلیم و پوشش گیاهی مناطق مختلف استان را نشان می دهد

نام ایستگاه نوع اقالیم براساس روش آمبرژه نوع پوشش گیاهی
اردبیل نیمه خشک سرد استپی
پارس آباد نیمه خشک معتدل استپی
خلخال نیمه مرطوب سرد معتدل جنگلی
فیروز آباد نیمه خشک سرد استپی
سرعین نیمه مرطوب سرد معتدل جنگلی
مشیران خشک معتدل بیابانی
نمین مرز بین خشک و نیمه مرطوب و سرد مرز بین استپی و معتدل جنگلی
نیر نیمه خشک سرد استپی

منابع:

مقاله نواحی اقلیمی ایران - دکتر ابوالفضل مسعودیان

پروژه بررسی نقش تغییرات اقلیمی در تشدید یا کاهش بلایای جوی و اقلیمی استان - رسول همتی


 

                در حدود 4 میلیارد سال پیش،‌ تغییر در مدار سیاره‌های بیرون از منظومه شمسی، ‌سیلی از دنباله‌دارها و سیارک‌ها را روانه درون این منظومه کرد. برخورد این اجرام، ‌که هنوز اثر گودال‌های آن را در سطح ماه می‌توان دید، ‌باعث داغ شدن کره زمین گشت. در نتیجه صخره‌ها ذوب شدند و با تبخیر اقیانوس‌ها،‌ غباری گداخته، ‌زمین را فراگرفت.با اتمام این بمباران در 8/3 میلیارد سال پیش،‌ کوه‌ها شکل گرفتند که شواهدی از فرایند زیست‌شناسی را در دل خود دارند. مطالعات اخیر روی قدیمی‌ترین صخره‌ها نشان می‌دهد که اقیانوس‌های و پوسته قاره‌ای در 4 میلیارد و 404 میلیون سال پیش و تنها 150 میلیون سال بعد از ایجاد سیاره زمین ایجاد شده‌اند. بنابراین، حیات نیم‌میلیارد سال پیش از بمباران سیارکی وقت داشته تا روی زمین ایجاد شود و شاید نمونه‌هایی از آن در اعماق اقیانوس‌ها از این بمباران جان سالم به در برده باشد.

منبع: sciencemadesimple.com

 


 

             همه ما از تماشای رنگ‌های زیبای برگ درختان در پاییز لذت می‌بریم اما آیا تا به حال این پرسش برایتان پیش آمده که علت این تغییر رنگ چیست؟ چرا بعضی برگ‌ها در پاییز قرمز رنگ می‌شوند؟ رنگ‌های زرد و نارنجی از کجا می‌آیند؟ برای یافتن پاسخ این پرسش‌ها با ما همراه شوید...برگ‌ها کارخانه‌های طبیعی تولید غذا هستند. گیاه آب را از زمین و گاز دی اکسید کربن را از هوا می‌گیرد و با استفاده از نور خورشید، طی فرآیند فتوسنتز آب و دی‌اکسید کربن را به گلوکز تبدیل می‌کند. گیاه از این ماده به عنوان منبع انرژی برای رشد استفاده می‌کند. ماده ‌ای شیمیایی به نام کلروفیل در فرآیند فتوستنز نقش دارد. کلروفیل سبز رنگ است و در واقع علت سبزی برگ درختان هم وجود همین ماده است. با پایان تابستان و آغاز پاییز که روزها کوتاه و کوتاه تر می‌شوند این پیام به درختان داده می‌شود که باید برای زمستان آماده شوند. در طول زمستان نور و آب کافی برای فتوسنتز وجود ندارد. برگ‌ها کارخانه غذاسازی را متوقف می‌کنند و گیاه از غذایی که برگ‌ها در طول تابستان ذخیره کرده اند استفاده می‌کند. کلروفیل سبز برگ‌ها ناپدید می‌شود و با از بین رفتن رنگ سبز، رنگ زرد و نارنجی پدیدار می‌شود. مقدار کمی ‌از این رنگ‌ها همیشه در برگ وجود دارد اما در تابستان به دلیل اینکه با کلروفیل سبز پوشانده شده‌اند دیده نمی‌شوند. علت رنگ نارنجی ماده رنگی کاروتن است و رنگدانه زانتوفیل علت رنگ زرد در برگ درختان است. اینها رنگدانه‌هایی هستند که در بیشتر گل‌ها و غذاهایی مانند هویج و موز و زرده تخم مرغ وجود دارند. ما به‌طور دقیق نقش آنها را در گیاه نمی‌دانیم اما دانشمندان تصور می‌کنند این ترکیبات در فتوسنتز نقش داشته باشند. رنگ قهوه‌ای برگ درختان هم به علت وجود ماده تانین است. ماده تندی که از مواد زاید تولید می‌شود. ترکیب متفاوت این رنگدانه‌ها رنگ‌های زیبا و متنوعی را به وجود می‌آورد و موجب می‌شود ما از رنگ‌های زیبای درختان در پاییز لذت ببریم. درختان همیشه سبز که برگ‌هایشان در طول زمستان هم سبز رنگ است برگ‌های ویژه‌ای دارند که نسبت به سرما و کاهش رطوبت مقاوم هستند. برخی از این گیاهان مانند کاج برگ‌های سوزنی دارند. برخی دیگر برگ‌های پهن و محکم با سطح روغنی دارند. در روزهای خیلی سرد و خشک این برگ‌ها برای محافظت خودشان از سرما جمع می‌شوند. گیاهان همیشه سبز در طول زمستان به تناسب آبی که دریافت می‌کنند فتوسنتز انجام می‌دهند اما در دمای کمتر این روند کندتر می‌شود. برگ برخی درختان هم در پاییز قرمز و ارغوانی می‌شود. رنگ قرمز روشن و ارغوانی درختان به دلیل وجود ماده رنگی آنتوسیانین است. آنتوسیانین یک آنتی اکسیدان قوی در گیاهان و میوه‌هایی مانند سیب قرمز، لبو، انگور بنفش و گل‌های بنفشه و سنبل است. در برخی گیاهان این ماده در پاییز در اثر متوقف شدن گلوکز ایجاد می‌شود اما چرا زمانی که گیاه انرژی صرف می‌کند تا این ماده قرمز رنگ را تولید کند زمان افتادن برگ فرا می‌رسد؟ برخی دانشمندان می‌گویند آنتوسیانین به درخت کمک می‌کند برگ را مدت بیشتری روی شاخه نگه دارد. این ماده رنگی برگ را در برابر نور خورشید محافظت می‌کند و دمای انجمادش را پایین می‌آورد تا برگ را از یخ زدگی و انجماد محافظت کند. در نتیجه برگ بیشتر روی شاخه می‌ماند و پیش از اینکه از شاخه بیفتد قند، نیتروژن و مواد غذایی بیشتری در اختیار گیاه قرار می‌دهد. وقتی برگ پوسیده می‌شود آنتوسیانین به قسمت‌های پایینی گیاه نفوذ می‌کند تا در طول زمستان و تا فرارسیدن بهار از سایر بخش‌های گیاه محافظت کند.

  منبع: sciencemadesimple.com


مجسمه زئوس در المپیا:

مجسمه زئوس رب النوع یونانی واقع در کوه المپ یکی از عظیم ترین مجسمه های جهان

است.این اثرکم نظیر در سال 450  قبل ازمیلاد به دست فیدیاس سنگتراش خالق مجسمه

  ‏‏‏‏‏مشهور آتنا الهه یونانی-  واقع درمعبد پارتنون آتن - ساخته شد. بدنه ی این مجسمه ازعاج

فیل وردا وموهایش از طلای ناب و برای ساخت سریر مزین به طلا و جواهرات زئوس

از چوب درخت سرواستفاده شده بود.فیدیاس به خاطر نشان دادن هرچه بیشتر اقتدارونیرو

مندی زئوس عمدا"ارتفاع مجسمه را به 12 مترمی رساندبه طوری که سر مجسمه با سقف

معبدبرخورد می کرد.معبد64 متری زئوس بابرخورداری ازسبک معماری یونان باستان و

داشتن 72ستون بیرونی وسنگتراش هنرمندانه وزیبای کف ظاهری فوق العاده خیره کننده

داشته است.مجسمه زئوس پس از850 سال پایداری سرانجام توسط یونانی ها به استانبول

منتقل می گرددوپس از وقوع آتش سوزی مهیبی که در محل جدید اتفاق می افتد برای همیشه

                    از صحنه روزگارمحو می شود.

 

 

معبدآرتمیس درافوسوس ترکیه:

معبد آرتمیس درافوسوس یکی اززیباترین بناهای دنیای قدیم به شمار می آید.بنای مذکور با

داشتن 100 ستون مرمرین زیبا که ارتفاع هرکدام به15 مترمی رسیدیکی ازعجایب هفت

گانه عالم به حساب می آید.

معبد آرتمیس با وسعتی چند برابر آکروپلیس با از سر گذراندن فرازوفرودهای بسیار در طی

تاریخ به سال 550 میلادی برای نخستین بارطعمه حریق می گردداما بسیارزیباترومجلل تر

بازسازی میشود.این معبد برای دومین مرتبه توسط شخص بد سرشتی بنام هروستراتوس که

برای ماندگاری نامش درآن روزگار اقدام بدین کار می کند طعمه آتش می شود در نهایت پس

از بازسازی مجدد در 262 پس از میلاد بر اثر هجوم بربرها برای همیشه از صحنه روزگار

محو می شود .

مجسمه عظیم الجثه رودس در یونان:

ارتفاع این مجسمه با احتساب پایه ی آن به اندازه یک ساختمان 15 طبقه امروزی بوده است .

این مجسمه شاهکاری در معماری به شمار می آ ید که بر روی جزیره رودس در حدود 280

سال قبل از میلاد بنا نهاد شده است . هیچ کس به درستی نمی داند که این مجسمه شبیه به چه

بوده و دقیقا درکجا قرار داشته است .دراین باب نظریات بسیاری وجود دارد اما عمومی ترین

نظریه آن است که مجسمه رودس در ورودی لنگرگاهی  بنا شده بود و پاهای مجسمه در دو 

طرف قرارداشته به طوری که کشتیها از بین پاهای آن عبورمی کردند .این فرضیه تاحدودی

نیز مشکلات غیر قابل حل در آن قرن را مطرح می کند . طبق قرائن در زمان احداث این

مجسمه اوضاع اقتصادی بندر مورد نظر نیز با رکود بی سابقه ای روبه رو میگردد .

این مجسمه یکی از عجایب هفتگانه دنیای قدیم به شمار میآید که برای مدت کوتاهی در حدود

53 سال پا بر جا بوده است . این مجسمه در نها یت توسط زلزله ای  مهیب از هم فرو پاشید.

اهرام ثلاثه مصر (هرم خوفو):

هرم خوفوبزرگترین هرم در بین اهرام سه گانه وقدیمی ترین بنا در میان عجایب هفت گانه

است که در حال حاضر پابرجا می باشد.این هرم 300 متری ساخت دست بشر دنیای باستان

تا قبل از برپایی برج ایفل درسال1889 به مدت 4400 سال بلندترین بنای جهان به شمار

می آمده است.درساخت هرم خوفو از سنگ های فوق العاده حجیمی استفاده شده است. سطح

خارجی سخت وزمختی که امروزه ما از این هرم مشاهده می کنیم در حقیقت مقبره فرعونی

بنام خوفو بوده که در آن روزگار پوشیده شده از سنگ های آهکی صیقل داده شده زیبای بوده

است .با سرقت سنگهای با ارزش هرم خوفو توسط فرمانروایان بعدی رفته رفته تا 5 درصد

از ارتفاع هرم کاسته می شود و به ارتفاع  کنونی آن یعنی  138 متر می رسد . هرم  خوفو

دارای سه اتاق دفن اجساد بوده اتاق تحتانی محل دفن فرعون اتاق میانی محل دفن ملکه و اتاق

فوقانی جهت گمراهی دزدان و حفظ اشیاء گرانبهای هرم بوده است.

فانوس اسکندریه:

فانوس اسکندریه یکی از برجسته ترین شاهکارهای روزگار باستان بوده است .ارتفاع تقریبی

بنا در آن روزگار به اندازه ی یک ساختمان 40 طبقه امروزی بوده و قریب 16 قرن پا برجا

مانده است . فانوس اسکندریه بر خلاف دیگرعجایب ششگانه دارای موارد عملی بسیاری بوده

است از آن جمله کمک به کشتیها در راه یابی صحیح و پهلو گیری بی خطر در کنار اسکله ها

ونیز به وجودآوردن امکان تشخیص هر چه بهتر کشتیهای جنگی دشمن توسط قوای نظامی .

آنچه مسلم است فانوس بدلیل برخورداری ازساختاری سخت ومستحکم توانسته است به مدت

1600 سال پا بر جا بماند اما وقوع زلزله های پی در پی و طوفانهای دریایی مهیب زمستانی

سر انجام مقاومت بنا را در هم می شکند . روشنایی برجهای فانوس که در بخش فوقانی آن

قرار داشتند به هنگام شب توسط آتش ودر طول روز با تابانیدن نور خورشید توسط آیینه ای

بزرگ فراهم می گشته است. بنابر قرائن بدست آمده توسمی اول سردار نامی اسکندر کبیر در

اوایل قرن سوم پیش از میلاد فرمان ساخت بنای فانوس را بنام اسکندر مقدونی صادر می کند

وسر انجام پس از25 سال پسرش توسمی دوم موفق به تکمیل واتمام بنا می گردد. ساختمان

فانوس اسکندریه دارای سه بخش بوده: قاعده مستطیل شکل تحتانی بخش میانی هشت وجهی

وقسمت فوقانی استوانه شکل که در برگیرنده ی برج های دوگانه در راس بوده است.ارتفاع

تقریبی فانوس اسکندریه100تا180مترتخمین زده می شود که تا قبل از ساخت برج ایفل در

فرانسه به سال 1889 دومین بنای مرتفع عالم پس از اهرام ثلاثه مصر به شمار می آمده

است.

مقبره ی هالیکارناسوس درترکیه:

یکی دیگر از عجایب هفتگانه عالم باستان مقبره زیباوپرشکوه هالیکارناسوس در ترکیه است.

 سقف این مقبره در زمان خود با مجسمه های بسیارزیبا و خیره کننده ای ازاسبهای ارابه شاه

ماسالوس وهمسرش ملکه آرتمیسیا دراوج شکوه وعظمت مزین بوده است.ارتفاع این مقبره ی

مرمرین به اندازه ی یک ساختمان 14 طبقه امروزی می رسیده است.

ملکه آرتمیسیا در سال 353 قبل از میلاد فرمان ساخت بنای مقبره ی همسرش را در دامنه

کوه مشرف به ماسالوم وخلیج منتهی به آن صادر میکند. ملکه برای ارج نهادن به مقام شامخ

همسرش جهت ساخت مقبره از مشهورترین وبرجسته ترین معماران و هنرمندان خویش مدد

می جوید. قرائن نشانگر آن است که شاه ماسولوس تنها یک حکمران ایالتی در قلمرو وسیع

امپراطوری ایران باستان در2300 سال پیش بوده است. ملکه آرتمیسیا تنها دو سال پس از

وفات همسر محبوبش زنده می ماند جنازه ی اورا کنار همسرش در مقبره ی هالیکارناسوس

به خاک می سپارند. این بنا نیز در حدود 17  قرن پابرجا می ماند ودر 1400 سال بعد از

میلاد بر اثر وقوع چندین زلزله ی شدید درهم فرو می ریزد.       

باغ های معلق بابل در عراق:

باغ های معلق بابل درعراق یکی از بحث انگیزترین ومرموزترین عجایب هفتگانه است چرا

که هنوز برخی از باستان شناسان دروجود داشتن آنها دچارشک وتردید هستند. سال ها پس از

به دست آمدن اسناد موثق و بررسی دقیق خرابه های برجا مانده ازآن ایام وجود این باغ ها تا

حدود زیادی اما درمقیاس کوچکتر ازآنچه تصور می رفت به اثبات رسید. پاسخ به این سوال

که علت ساخت چنین باغ هایی اصولا"چه بوده همچنان درهاله ای از ابهام است؟ اما آنچه از

قرائن و شواهد به دست آمده این است که : شاه نبو چادنزاردوم  که دارای شهرت مذهبی نیز

فرمان ساخت این باغ های عجیب را برای اولین بار و به دلیل رهایی وخشنودی همسرش از

دلتنگی برای سرزمین پدریش صادر می کند. این تپه های مصنوعی بی مانند سبز و خرم که

مملو از درختان وگل های زیبا ورنگارنگ بوده تا حدی توانسته اند از تالم خاطر واندوه ملکه

بکاهند. روایات دیگر حکایت از آن دارند که این باغ به دستور یکی از ملکه های  قدرتمند

سرزمین آشوروبه جهت تفریح وسرگرمی بنا گردیده اند وسایر اسناد تاریخی حاکی از ساخت

این باغ ها توسط دیگر شاهان قدرتمند آشور هستند.

 

              برگرفته از سایت عجایب هفت گانه جهان


به سبب وجود بعضی لغات واصطلاحات جغرافیایی مترادف  که در محاوره  عامیانه مردم نیز استفاده می گردد بر آن شدیم که معنای دقیق وعلمی این لغات را ذکر نموده تا از به کار بردن آنها به جای هم  به ویژه توسط همکاران عزیز جغرافیا در کلاس های درس پرهیز گردد.

 

تالاب . (اِ) ? تال . (برهان ). آبگیر و استخر را در هند تالاب گویند. (فرهنگ نظام) ). آبگیر و استخر وبرکه) . (ناظم الاطباء). استخر. (برهان ). غدیر. کول .

 

باتلاق . (ترکی ، اِ) کلمه ? ترکیست ، بمعنی زمینی که آب بسیار همیشه آنرا گلناک دارد بدان حد که پای یا تن آدمی و ستور در آن فروشود. لجن زار. مرداب . زمین پر گل و لای که عبور کاروان از آن مشکل بود. (ناظم الاطباء). رجوع به باطلاق شود.


مرداب . [ م ُ ] ? (اِ مرکب ) برکه و آبگیر عمیق و پر عرض و طول . (جهانگیری ). تالاب و استخر و آبگیر عمیق و پر عرض و طول .(برهان قاطع). غالباً در آب غیر روان استعمال می شودکه ایستاده است و حرکت نمیکند بخلاف آب رود که جنبش و رفتار دارد. (انجمن آرا). آب ایستاده ? غیر جاری و ناروان خلیج . (ناظم الاطباء). آب راکد و ساکنی که نه چون رودخانه جریان داشته باشد و نه چون دریا موج ؛ و اغلب بر خلیج های بسیار کوچکی اطلاق می شود که از پیش رفتگی آب دریا در خشکی حاصل شده باشد و پناهگاه بی تموج و آرامی است برای قایق ها و کشتی های کوچک ، مثل مرداب غازیان و مرداب انزلی ؛ یا به آبگیر وسیعی اطلاق شود که از تجمع آب رودخانه حاصل شده است چون مرداب گاوخونی . پیش رفتگی کوچک دریا در خشکی . (لغات فرهنگستان(

 

مانداب . (اِ مرکب ) جایی که در آن آب مانده و بدبو می شود. (فرهنگستان ). مانده آب . مرداب . آب راکد که مانده و بدبو شده باشد.

 

خلاش . [ خ ِ ] (اِ) زمین پر گل و لای . || زمین که در آن آب و لای بهم آمیخته است . (برهان قاطع) (ناظم الاطباء). لجن . (یادداشت بخط مو?لف ). خلیش که آنرا چیچله و خلاب و غریقج نیز گویند. (شرفنامه ?منیری).

 

معنی واژه های جغرافیایی زیر از فرهنگ اصطلاحات جغرافیایی

تالاب(ETANG)

دریاچه کم عمقی که به ویژه در یک شنزار یا درمیان شن های ساحلی به وجود آمده باشد.

 

باطلاق (SWAMP)پهنه زمینی پست که از رطوبت اشباع شده و معمولا رستنیهایی بر آن روئیده است و برخلاف خلاش ،نباتات آن در حال پوسیدن نیستند،گرچه عرفا واژه های باتلاق ومانداب و خلاش به طور مترادف استعمال می شوند.

رطوبت باتلاق ناشی از مانعی بر سر راه زهکشی آنست ،که ممکن است به سبب همواری سطح زمین یا وجود سنگهای نفوذ ناپذیر و یا روئیدن گیاهان پیش آید.

 

مرداب(LAGOON) آب شور و کم عمقی که به وسیله زمین باریکی از دریا به طور کامل و یا ناقص جدا شده باشد.

 

مانداب(MARSH) قطعه زمینی پست که از رطوبت اشباع شده ومعمولا رستنی هایی در آن روئیده است. ویا زمین پست و مرطوبی که گاهگاه به زیر اب رفته و به دلیل نفوذ ناپذیری خاک و کمبود زهاب از گل و لای فراوانی تشکیل یافته باشد.

 

خلاش (BOG) گل نرم واسفنجی ، که از مواد پوسیده و خاکهای گیاهی ترکیب یافته باشد ، این عارضه که به آن خلاب نیز گویند  معمولا به صورت آبهای راکد و کم عمق مانند دریاچه و امثال آن دیده می شود .منشا خلاش بیشتر توده  خزه هایی هستند که از خشکی به روی آب شناور شده و به مرور زمان به صورت مواد گیاهی در کف دریاچه ته نشین می گردند .بطوریکه کف تمام دریاچه ها و مانداب ها و خلاش ها به وسیله لایه ای از خزه های ته نشین شده پوشیده گردیده است . افزایش این رسوبات بر سرعت تبدیل یک دریاچه یا مرداب به خلاش می افزاید.