سفارش تبلیغ
صبا
چگونه کسی که برخی از آنچه را خداوند روزی اش ساخته، به او وام نمی دهد [یعنی انفاق نمی کند ]، محبّت پروردگارش را به کمال می رساند ؟ [حضرت مسیح علیه السلام]
امروز: شنبه 97 تیر 30

 

 

 

 

 

 

 

 

عمر به سرعت یک چشم بهم زدن تمام میشود. همه لحظات خوبی که با خانواده و دوستانتان دارید را قدر بدانید. آنها مکمل شما در زندگی هستند. سرانجام روزی متوجه خواهید شد که آنچه که اهمیت دارد، نه مادیات، بلکه سلامتی مادر، پدر، فرزند و سایر عزیزانی است که در زندگی تان حضور دارند.

  • کلمات کلیدی :
 •  نوشته شده توسط مهندس اکبر رستمی زاد در جمعه 93/9/14 و ساعت 3:3 عصر | نظرات دیگران()

   

   

              وضعیت منابع آب در  ایران و جهان

            مقدمه

   

          مقدار آب موجود در سیاره زمین تقریباً همواره ثابت بوده است. اگر کره زمین را از بالا بنگیرید آن را به شکل کره ای آبی رنگ خواهید دید زیرا بخش اعظم سطح آن را اقیانوس ها و دریاها فراگرفته اند و وسعت خشکی ها بسیار کمتر از آبها است. ازنظر مقدار و حجم 97/2 درصد از آب های موجود در سیاره زمین در اقیانوس و دریاها انباشته شده اند و فقط 2/8 درصد از آبها به شکل رودها، یخچال ها،‌دریاچه ها،‌آب موجود در اتمسفر و آب موجود در خاک ها و آب های زیرزمینی می باشند. انسان برای انجام فعالیت های خود به آب های شیرین نیاز دارد. آب شیرین یعنی آبی که میزان نمک های آن بسیار کم باشد.   آب های اقیانوس ها و دریاها شورهستند و استفاده از آن ها مستلزم تصفیه کردن است که این امر نیازمند سرمایه گذاری برای احداث تأسیسات آب شیرین کن می باشد. حجم آب های شیرین در جهان بسیار کم و فقطحدود 8/2 درصد از حجم کل آب های جهان است. مقدار زیادی از آب های شیرین جهان به شکل یخ در یخچال های قطبی و کوهستانی قراردارد. مقدار کل منابع آب شیرین نیز به دلیل تغییرات آب و هوایی که موجب عقب نشینی یخچال‌های طبیعی، کاهش جریان رودخانه و کوچک شدن دریاچه‌ها شده، کاهش یافته است. بسیاری از آبخوان‌ها (سفره‌های آب زیرزمینی) که بیش از حد پمپ شده‌اند به سرعت پر نمی‌شوند. اگر چه کل منابع آب شیرین مورد استفاده قرار نگرفته است، بسیاری آلوده، شور، نامناسب و یا غیر قابل دسترس برای مصارف شرب، صنعت و کشاورزی شده‌اند. برای جلوگیری از یک بحران جهانی آب، کشاورزان باید برای افزایش بهره‌وری برای پاسخگویی به تقاضاهای رو به رشد برای مواد غذایی تلاش کنند، در حالی که صنایع و شهرها به دنبال پیدا کردن راه‌هایی برای استفاده بهتر از آب باشند.

   

   

  وضعیت کنونی آبهای جهان


         پنجاه سال پیش، زمانی که جمعیت در این سیاره از نیم جمعیت کنونی آن کمتر بود، درک مشترک این بود که آب یک منبع بی‌نهایت است. مردم مانند امروز ثروتمند نبودند، کمتر کالری مصرف می‌کردند و گوشت کمتری می‌خوردند، بنابراین آب کمتری برای تولید مواد غذایی نیاز بود. آن ها به یک سوم حجم آبی که ما در حال حاضر از رودخانه برداشت می‌کنیم نیاز داشتند. امروز، رقابت برای منابع آب بسیار شدید تر است. دلیل این است که در حال حاضر بیش از هفت میلیارد نفر بر روی زمین وجود دارند، مصرف گوشت و سبزیجات و آب در حال زیاد شدن است و رقابت برای آب در بخش های صنعتی، شهری و سوخت‌های زیستی بیشتر شده است. مقدار کل منابع آب شیرین نیز به دلیل تغییرات آب و هوایی که موجب عقب نشینی یخچال‌های طبیعی، کاهش جریان رودخانه و کوچک شدن دریاچه‌ها شده، کاهش یافته است. بسیاری از آبخوان‌ها (سفره‌های آب زیرزمینی) که بیش از حد پمپ شده‌اند به سرعت پر نمی‌شوند. اگر چه کل منابع آب شیرین مورد استفاده قرار نگرفته است، بسیاری آلوده، شور، نامناسب و یا غیر قابل دسترس برای مصارف شرب، صنعت و کشاورزی شده‌اند. برای جلوگیری از یک بحران جهانی آب، کشاورزان باید برای افزایش بهره‌وری برای پاسخگویی به تقاضاهای رو به رشد برای مواد غذایی تلاش کنند، در حالی که صنایع و شهرها به دنبال پیدا کردن راه‌هایی برای استفاده بهتر از آب باشند. مقاله نیویورک تایمز، "بررسی خشکسالی جنوب شرقی کم آبی را به جمعیت ربط می‌دهد، نه گرم شدن زمین"، یافته‌های پژوهشگران دانشگاه کلمبیا در مورد موضوع خشکسالی در جنوب شرقی آمریکا بین سال‌های 2005 و 2007 را خلاصه می‌کند. این یافته در مجله آب و هوا چاپ شد. آنها می‌گویند کمبود آب بیشتر ناشی از اندازه جمعیت است تا از کمی بارش باران. ارقام سرشماری نشان می‌دهد که جمعیت گرجستان در بین سال‌های 1990 و 2007 از 48/6 به 54/9 میلیون نفر رسیده است. پس از بررسی داده‌های بدست آمده از ابزار هواشناسی، مدل‌های کامپیوتری و اندازه‌گیری حلقه‌های درخت که منعکس کننده بارش باران هستند، آن ها دریافتند که خشکسالی بی سابقه نبوده و ناشی از حالت طبیعی الگوهای آب و هوا و رخدادهای تصادفی آب و هوایی است. "خشکسالی‌های مشابه در طی هزار سال گذشته روی داده است"، پژوهشگران نوشتند: "صرف نظر از تغییرات آب و هوایی، انتظار می‌رود که در آینده چنین الگوهای آب و هوایی و با نتایج مشابه روی دهد. همانطور که دما زیاد می‌شود، بارش باران در جنوب شرقی افزایش خواهد یافت، اما به دلیل تبخیر ممکن است حتی منطقه خشک تر شود. پژوهشگران با گفتن این مطلب نتیجه‌گیری کردند که هر بارندگی نتیجهفرایندهای داخلی پیچیده در جو است و به دلیل مقدار زیاد متغیرها پیش بینی بسیار سخت است.

   

   

  منابع آب ایران

   

  وضعیت آب های ایران           با توجه به قرارگرفتن ایران در نواحی خشک و نیمه خشک، مقدار بارندگی و حجمآب های ایران به اندازه کافی نیست و ریزش های جوی در همه جا به یک اندازه فرو نمیریزد. مشکل آب در کشور ما علاوه بر کمبود ریزش های جوی، بالابودن میزان تبخیر است  . یعنی بخش اعظم آب های ناشی از بارندگی طی فرآیند تبخیر، بخار شده و از دسترس خارجمی شود که آن را تبخیر واقعی می نامند. علاوه بر تبخیر واقعی باید به تبخیر بالقوهتوجه کرد. یعنی مقدار آبی که از دسترس باشد به وسیله خورشید تبخیر می گردد. میزانتبخیر بالقوه بیشتر از تبخیر واقعی است زیرا معمولاً آبی که برای تبخیر در محیطوجود دارد، کمتر از توانایی آن محیط برای تبخیر می باشد  .

   

   

   

     کشور ایران، با اینکه 1/1 درصد از مساحت خشکی های جهان را به خود اختصاص داده،‌فقط 34 صدم درصد از آبهای موجود در خشکی های جهان را دراختیار دارد. از سوی دیگر در اغلب مناطق ایران، ریزش های جوی اکثراً در فصل بهاریصورت می گیرد که نیاز چندانی به آب برای فعالیت های کشاورزی نیست همچنین ، ریزش هایجوی به طور یکسان در کشور فرو نمی بارند و برخی مکان ها بارندگی بیشتر و برخیبارندگی کمتر دریافت می کنند. محدودیت منابع آب و توزیع فصلی نامناسب بارندگی نشانمی دهد که ابتدا باید ظرفیت منابع آب های موجود سطحی و زیرزمینی کشور را به خوبیشناسایی و مطالعه کرد تا برنامه ریزی جامع ای برای بهره برداری صحیح از آنها صورت گیرد.

   

  ·     آیا می دانید میانگین بارندگی در سطح کشور 250 میلیمتر در سال می باشد

  ·     آیا می دانید  متوسط بارش های سالانه در کشور  413 میلیارد متر مکعب است  .

  ·     آیا می دانید میانگین بارندگی در جهان حدود 800 تا 820 میلیمتر است (بیش از 3 برابر ایران)

  ·     آیا می دانید که بیش از 70% نزولات تبخیر و به جو باز می گردد  .

  ·     آیا می دانید که میزان کل آب کشور پس از تبخیر (و با احتساب 8 میلیارد متر مکعب ورودی) حدود 130 تا 132 میلیارد متر مکعب است  .

  ·     آیا می دانید که با توجه به محدودیت ها و شرایط جغرافیایی کشور ، حداکثر 80% از پتانسیل فوق، قابل استفاده می باشد  .

  ·     آیا می دانید مصرف سالانه آب در بخشهای شرب، کشاورزی و صنعت 90 میلیارد متر مکعب است  .

  ·     آیا میدانید با توجه به رشد جمعیت و توسعه، امکان استفاده از ظرفیت های باقیمانده، بسیار اندکاست  .

   

   

   خشکسالی


         خشکسالی جز بلایای طبیعی نامحسوس است .گرچه تعاریف متعددی برای این پدیده ارائه شده لیکن در کل حاصل کمبود بارش در طی یک دوره ی ممتد زمانی به طور معمول یک فصل یا بیشتر می باشد این کمبود منجر به نقصان آب برای برخی فعالیت ها ، گروه ها و یا یک بخش زیست محیطی می شود . همچنین دمای بالا ، باد شدید و رطوبت نسبی پاین تر در بسیاری از نقاط جهان با این پدیده همراه شده و به طرز قابل ملاحظه ایی برشدت آن می توانند بیفزایند حدود 70 درصد از سطح زمین را آب فرا گرفته است ولی متاسفانه بحران آب در بسیاری از کشورهای جهان از جمله کشورهای کمربند خشک زمین مثل ایران ، به عنوان یکی از دغدغه های اصل فراروی آینده ایی جوامع خواهد بود . نمایه های این بحران امروزه به ویژه در شرایط خشکسالی به خوبی نمایان می باشد . بطور کلی در نقاط مختلف کشور کاهش منابع آبی مناسب و نیاز روز افزون بخش های مختلف به آب را می توان از اثرات این بحران دانست .

        

   

  شترها هم قربانی بحران آب و خشکسالی در ایران شدند!

   

  ایران تنها کشوری نسیت که در سال های اخیر با مساله ی بحران آب درگیر است بلکه جهان در حال تجربه بحران آب است . بیش از یک میلیارد از مردم جهان به آب سالم آشامیدنی و نیمی از مردم جهان به بهداشت مناسب دسترسی ندارند . بدون تغییرات اساسی ، بسیاری از مناطق جهان آب کافی برای تولید غذا ورشد جمعیت علی رغم اعمال سیاست های کنترل جمعیت ندارند . نابودی گونه های گیاهی و جانوری حقایق دیگری هستند که در بسیاری از نقاط جهان اتفاق افتاده و می توانند باعث تغییر روش زندگی نسل های آینده بشوند . بحران آب جهان ، یک بحران مدیریتی است . در قلب آن این سوال مطرح است : چگونه آب را می توان با بهره وری بالاتر مورد استفاده قرار داد؟

   


     بدون شک نامگذاری قرن حاضر با عنوان «درآب» از سوی کارشناسان اقتصادی و بسیاری به نعنی توجه کردن به این مایع حیاتی پبیش از پیش است . آب از گذشته های بسیار دور همچنان دارای اهمیت بسزایی بوده است . یکی از مهم ترین مواردی که بسیار ی از سیاست ها به آن توجه دارند بحث آب و به موازات آن «بحران آب » و تبعاتی است که می تواند دراثر نبودش برای مردم جامعه و حتی یک حوزه زیست محیطی دشواری های زیادی ایجاد کند .

   

   

  "فاجعه پارک ملی دریاچه ارومیه" 

   

   

   ((مقایسه مقدارآب دریاچه ارومیه در 45 سال گذشته))

   

     براساس آمارهای موجود در وزارت نیرو و میانگین سی سا له ، بارندگی سالانه ایران 250 میلی متر بوده است که همین آمار نشان دهنده این است که بارش سالانه کشورمان نسبت به جهان خصوصاٌ کشورهای اروپایی که بیشتر از700تا800 میلی متر درسال است بسار کمتر ازحد متوسط بارندگی است . در عین حال باروند صنعتی شدن کشورها ، به طور طبیعی پساب های صنعتی (شیمیایی ) هم افزایش چمشگیری می یابد فاضلاب ها به چاه های و سفره های زیر زمینی نشت می کنند که پیامد آن افزایش اپیدمی بیماری ها است . طبق پیش بینی‌ها در سال 1400 سرانه آب به کمتر از 1400 مترمکعب برای هر فرد در سال خواهد رسید و این به معنی ورود به بحران آبی است. طبق آمارهای رسمی و به اعتقاد کارشناسان ایران درآستانه بحران آب به سرمی برد و طی سال‌های آینده تامین آب به یکی از بزرگ ترین چالش‌های کشوردربسیاری ازاستان‌ها، شهرها ومناطق تبدیل خواهد شد. ایران ازنظرجغرافیایی دربخش نیمه خشک و خشک جهان قرارگرفته به شکلی که میانگین بارش درایران حدود 250 میلیمتراست درحالی که میانگین جهانی حدود 850 میلیمتراست که بیش ازسه برابر میران بارش در ایران است.

   

  هشدار رییس سازمان محیط زیست ایران به زوال طبیعت در کشورش

   

   

  نتیجه گیری :

   

        ایران به عنوان یکی از کشورهای واقع در کمربند خشک کره زمین با مشکل کم آبی مواجه می باشد رشد فزاینده جمعیت و نیاز به محصولات کشاورزی و دامی و محدودیت منابع آب و خاک به عنوان بستر اصلی تولیدات کشاورزی مساله کم آبی رابه گونه یی بسیار جدی فرا روی کشور قرارداده است . در واقع خشکسالی نیز به عنوان یک پدیده ط طبیعی همچون سایر پدیده های طبیعی به مدد دانش ، آگاهی ،برنامه ریزی و مدیریت صحیح قابل پیش لبنی و کنترل می باشد و خسارت های ناشی ازآن را می توان به حداقل رساند. بحران آب و محدودیت منابع آب درحال حاضر برای بساری از کشورها و درآینده یی نزدیک برای کلیه کشورهای جهان به صورت یک معضل جدی می بایست مورد توجه قرار گیرد چرا که این محدودیت رشد و تعالی کشورها را می تواند تحت الشعاع قرار دهد .ازاین رو می بایست به دنبال مدیریت آب برای دوره های خشکسالی بود ، نه مدیریت آب در دوره های خشکسالی ؟ متاسفانه تاکنون در خشکسالی های گذشته به صورت مقطعی عمل کرده ایم .پرداخت خسارت به کشاورزان ،استفاده از راهکارهای کوتاه مدت آبرسانی و تلاش های دیگری ازاین دست به هیچ وه کافی نبوده و جای برخورد جامع و همه جانبه همچنان خالی است . شدت و حجم خسارت ها و روند فزاینده ی آنها به گونه یی است که ایجاب می کند تدابیر موثرتر و اساسی تری به خصوص جهت پیشگیری این وقایع به عمل آورد . آمار و ارقامی که هر ساله از طرف وزارت کشور اعلام می شود خسارت های وارده به مزارع در باغ ها و تاسیسات شهری و روستایی ،خسارت های ناشی ازعدم پوش گیاهی ، جنگلی و مراتع ،مسایل و مشکل های مربوط به فرسایش خاک و هدر رفتن این سرمایه ی ، انهدام رویش گاه های طبیعی و منابع زیست محیطی که امید زیادی به احیای دوباره آن ها می باشیم ،سهم بالاتری از آمار رابه خود اختصاص می دهد ولی همیشه درحاشیه قرار گرفته اند.پس بایید قدر این نعمت بزرگ الهی را بدانیم و درحفظ آن بکوشیم .

   

   

  منبع:فاطمه مزجات کارشناس روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفای استان همدان • کلمات کلیدی :
 •  نوشته شده توسط مهندس اکبر رستمی زاد در چهارشنبه 93/4/11 و ساعت 10:13 صبح | نظرات دیگران()

       

   

   

    عوامل موثر بر تغییرات اقلیمی کره زمین

    

   

   

   

   

   

         تغییر اقلیم به نوسان در آب و هوای جهانی یا ‌ منطقه‌ای در طول زمان اشاره می‌کند. این تغییرات در فاصله زمانی بین دهه‌ها تا میلیون‌ها سال در نوسان می‌باشد. و ممکن‌است از فرآیندهای درونی زمین، یا نیروهای خارج از آن (مثلاً نوسانات در شدت نور خورشید)، یا در زمان‌های اخیر در اثر فعالیت‌های مربوط به تغییرات اقلیمی دست بشر حاصل شده باشد. امروزه یکی از مشکلات نو ظهور در تغییرات آب و هوایی انتشار گازهای گلخانه ای می باشد که باعث نازکتر شدن لایه ازون و از بین رفتن تدریجی آن شده است. بنابراین یخچال های قطبی در حال ذوب شدن هستند که نتیجه  آن سیلاب های فراوان و طغیان و بارندگی های شدید و نامنظم و بهم ریختگی های آب و هوایی در نقاط مختلف جهان است . امروزه همه کشورهای جهان در راستای توسعه پایدار باید میزان انتشار گازهای گلخانه ای را کم و تنظیم کنند و از تخریب بی رویه منابع طبیعی برای توسعه خودداری کنند. کشورهای درحال توسعه مدعی هستند که با توجه به اصول توسعه پایدار در حمایت از توسعه اجتماعی و انسانی همواره به دنبال برنامه های توسعه ای خود هستند تا فقر را ریشه کن کنند و پذیرش تعهد الزام آور را مبنی بر کاهش انتشار را رد می کنند و کشورهای توسعه یافته را مسئول اصلی تغییرات آب و هوایی می دانند.کشورهای درحال توسعه همواره از حق مساوی در بهره برداری از طبیعت و اینکه هر شخصی حق مساوی در انتشار گازهای گلخانه ای دارد و همواره از انتشارسرانه گازهای گلخانه ای دفاع می کنند و از اصل عدالت در بهره برداری در عرض نسل حاضر و برای همه کشورها بدون تهدید منابع سایر کشورها و اصل پرداخت آلوده کننده های حمایت می کنند و بر پایداری اجتماعی توسعه پایدار تاکید دارند و اینکه مذاکرات تغییرات آب و هوایی نباید باعث عقب ماندگی این کشورها شود و توسعه اقتصادی و اجتماعی را با چالش روبرو کند. در مقابل کشورهای توسعه یافته از اصل پایداری در بهره برداری از منابع و اینکه حفاظت از طبیعت مسولیت همگانی بشری است طرفداری می کنند و خواهان بر عهده گرفتن تعهدات الزام آور از سوی کشورهای درحال توسعه هستند. اما کشورهای درحال توسعه پذیرش هر نوع تعهدی را معادل ایجاد هزینه های اضافی می دانند و انجام هر نوع سیاست کاهش انتشار و انطباق را منوط به کمک مالی و تکنولوژی در حد وسیع و کافی می دانند، کمک مالی سالانه 600 میلیارد دلار تا 2 تریلیون و 400 میلیارد دلار . این پژوهش به دنبال شرح مواضع کشورها و گروه ها و علل صف آرایی آنها مقابل هم و تلاش برای پیدا کردن راه حل است.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  عوامل طبیعی تغییر اقلیم

   

   

  ü       نوسانات درون اقلیم زمین

  ü       یخبندان

  ü       نوسان پذیری اقیانوس

  ü       دوره بازگشت

   

   

   

  عوامل غیر اقلیمی ایجاد کننده تغییر آب و هوایی

   

   

   

   

   

   

   

     

          

          گازهای گلخانه‌ای

  ü       تکتونیک صفحه‌ای

  ü       نوسان خورشیدی

  ü       تغییرات گردشی

  ü       فوران آتشفشان

   

   

         

  عوامل انسانی موثر بر تغییرات اقلیمی

   

   

          عوامل موثر انسانی، فعالیتهایی هستند که به وسیله آن انسانها محیط را تغییر داده و بر اقلیم تاثیر می‌گذارند. بزرگترین عامل مورد نظر کنونی افزایش سطح CO  2 در اثر برونده‌های مربوط به احتراق سوخت فسیلی است که در نتیجه آنها ذرات معلق| آئروسل‌ها (ذرات معلق در جو) موجب اعمال اثر سرد سازی (بر اقلیم) می‌شود. عوامل دیگر، از جمله استفاده از زمین، استهلاک ازن، و تخریب جنگلها نیز بر اقلیم تاثیر گذار هستند.

   

  ü       سوختهای فسیلی

   

  ü       آئروسل

   

  ü       بهره برداری از زمین

   

   

   

   

   

         تاثیر متقابل عوامل

   

        اگر یک عامل خاص (مثلاً نوسان خورشیدی) در جهت تغییر اقلیم عمل کند، پس ساز و کارهایی می‌تواند وجود داشته باشند که سبب تشدید یا کاهش اثرات (آن) شوند. این موارد را نیز بازخورد مثبت| مثبت و بازخورد منفی| منفی می‌نامند. تا آنجا که معلوم است، کلاً سیستم اقلیمی با توجه به این بازخوردها پایدار است: بازخوردهای مثبت مهار نشدنی نیستند. بخشی از دلیل آن، مربوط به وجود یک بازخورد قدرتمند منفی بین دما و تابش پراکنده شده‌است: تابش متناسب با توان چهارم دمای مطلق افزایش می‌یابد.

  اما، تعدادی از بازخوردهای مهم مثبت نیز وجود دارند. چرخه‌های یخبندادن و درون یخبندان از دوره یخبندان فعلی بیانگر یک نمونه مهم می‌باشد. باور بر این است که نوسانات گردشی (زمین) برای پیشروی و پسروی صفحات یخی زمان بندی ایجاد می‌کند. اما، خود این لایه‌ها نور خورشید را به فضا منعکس می‌کنند و از این رو باعث ارتقاء سرد شدن و رشد خود می‌شوند، که تحت عنوان بازخورد بازتابش- یخ شناخته می‌شود. علاوه بر این، پایین آمدن سطوح دریا و گسترش یخ رشد گیاهی را کاهش داده و به طور غیر مستقیم باعث افت میزان دی اکسید کربن و متان می‌شود. این عامل سبب سرد شدن بیشتر می‌شود. همینطور، به عنوان مثال، بالا رفتن دماها در اثر برونده‌های انسانی گازهای گلخانه‌ای می‌تواند به پسروی لایه‌های یخی بیانجامد که سطح تیره تر زیرین زمین را آشکار می‌نماید، و در نتیجه به جذب بیشتر نور خورشید منجر خواهد گردید.

   

   

  بخار آب، متان، و دی اکسید کربن نیز می‌توانند به عنوان بازخوردهای مهم مثبت عمل نمایند، و با بالا رفتن سطوح خود در پاسخ به روند گرم شدن، بدینوسیله آن روند را شتاب بخشند. بخار آب قطعاً به عنوان یک بازخورد (به استثنای مقادر اندک آن در استراتوسفر) بر خلاف دیگر گازهای گلخانه‌ای اصلی می‌تواند به عنوان عوامل موثر عمل کند.

  بازخوردهای پیچیده تر شامل احتمال تغییر الگوهای گردشی در اقیانوس یا جو می‌باشند. مثلاً، نگرانی مهم در دوران جدید، ذوب شدن توده یخی گرینلند است که همراه با تن نشست آبها در قطب شمال و ایجاد مانع بر سر گردش ترموهالاین خواهد بود. این مسئله می‌توانست بر جریان خلیج و توزیع گرما به اروپا و ساحل شرقی ایالات متحده اثر بگذارد. دیگر بازخوردهای بالقوه به خوبی قابل درک نمی‌باشند و ممکنست موجب جلوگیری یا افزایش روند گرم شدن بشوند. مثلاً، معلوم نیست که آیا بالا رفتن دماها موجب افزایش یا جلوگیری رشد گیاهی (نباتی) می‌شود که این در عوض می‌تواند کمابیش میزان دی اکسید کربن را تنزل دهد. همچنین، افزایش دما می‌تواند کمابیش باعث ایجاد پوشش ابر شود. چون این موضوع در پوشش متوازن ابری دارای اثر سرد کنندگی می‌باشد، هرگونه تغییری در افزایش ابرها نیز می‌تواند بر آب و هوا اثر بگذارد.

   

   

   

   

  تاثیر پرتوهای خورشیدی بر دمای زمستانی مناطق مختلف جهان:

    

   

   

   

   

        محققان با استفاده از اطلاعات به دست آمده از ماهواره‌ها دریافتند پرتوهای متغیر فرابنفش نور خورشید بر روی شدت بخشیدن به سرمای زمستان‌ها تاثیرگذار است اطلاعات اخیری که از ماهواره‌ها به دست آمده نشان می‌دهند میزان فرابنفش خورشیدی نسبت به آنچه دانشمندان در گذشته تصور می‌کردند، از نوسان بیشتری برخوردار است. گروهی از دانشمندان به تازگی نشان داده‌اند که چگونه این تغییرات در پرتو فرابفش خورشیدی منجر به آغاز زمستان‌های گرمتر در بعضی از کشورها و سردتر شدن زمستان‌ها در دیگر مناطق زمین می‌شود. این محققان تاکید دارند که نوسان پرتو فرابنفش بر روی گرمای جهانی تاثیری ندارد.

  خورشید به تازگی دوران خاموشی 11 ساله خود را پشت سر گذاشته است که طی آن بسیاری از کشورها زمستان‌های بسیار سردی را تجربه کردند. اما پس از این دوران، به شکلی غیر طبیعی کشورهایی در شمال و جنوب زمین آب و هوایی گرم را تجربه کردند.اطلاعات جدیدی که از نوسان پرتو فرابنفش خورشیدی ارائه شده توسط ماهواره CORCE   ناسا جمع آوری شده است. پرتو فرابنفش خورشیدی در مقابل اطلاعاتی که در سیستم کنترل درخشندگی طیفی یا SIM   که خروجی طول موج‌های خورشیدی را در فروسرخ، مرئی و فرابنفش تحلیل می‌کند، به دست آمده نوسان بسیار بیشتری از خود نشان می‌دهد.

   در حال حاضر نوسان فرابنفش خورشیدی پنج برابر بیشتر از گذشته است. .فرابنفش در لایه استراتوسفیر اتمسفر توسط اوزن جذب می‌شود، از این رو در دوران خاموشی خورشیدی که میزان جذب فرابنفش کاهش پیدا می‌کند، لایه استراتوسفیر سردتر خواهد بود. در پی این سردتر شدن الگوی وزش بادها نیز تغییر می‌کند. این تغییرات شبکه‌ای میزان جریان هوا را از غرب به شرق کاهش می‌دهد.

   

   

  آثار النینو بر قد کودکان 

   

          النینوی که در سال‌های 1997 / 1376 و 1998 / 1377 رخ داد، بسیار شدید بود و منجر به این شد که در یک ناحیه ساحلی پرو به نام تومبز واقع در شمال غربی آن کشور، بارش‌ها به 16 برابر مقدار معمول برسد. سیلاب‌های حاصل، دسترسی به جاده‌ها را قطع کرد و تعدادی از دهکده‌های دورافتاده را به مدت چندین ماه در محاصره نگاه داشت.یش از سیل، کودکان آن منطقه درنتیجه رشد اقتصادی که منجر به افزایش غذای در دسترس و بهبود بهداشت عمومی شده بود، بر قدشان افزوده می‌شد.برای مثال، هرساله کودکان 10 ساله، 0.6 سانتی‌متر بلندتر از کودکان متولد سال قبل از خود در همین سن می‌شدند.ولی پس از سیل سال 1997 / 1376، روند معکوس شد. کودکان متولدشده در جریان ال‌نینو به‌طور متوسط 0.3 سانتی‌متر کمتر از انتظار قد کشیدند.ولی بدتر از همه این‌که آن‌هایی که در دهکده‌هایی به دنیا آمدند که بیش از دیگران از سیل آسیب دیده بودند تا 4 سانتی‌متر کوتاه‌تر از دیگران بودند. چکلی می‌گوید: «این پدیده منطقه را نابود کرد». سیل منجر به از بین رفتن محصول برنج و موز و همچنین احتمالاً شیوع اسهال و مالاریا شد. این اثر روی قد، دست‌کم برای کودکانی که تا 3 سال پس از ال‌نینو متولد شده‌اند نیز باقی مانده و برای کودکان سال‌های بعدی نیز هنوز پیمایش انجام نگرفته است.

   

   

   

  سال 2014 میلادی به عنوان گرم‌ترین سال

   

   

   

   

           آژانس آب و هوای سازمان ملل اعلام کرد که احتمال دارد سال جاری میلادی به عنوان گرم‌ترین سال تاریخ از زمان آغاز ثبت دمای هوای زمین به اتمام برسد.سازمان جهانی هواشناسی در گزارش خود اعلام کرد: سال 2014 در شرف تبدیل شدن به یکی از گرم‌ترین یا شاید گرم‌ترین سالی است که تاکنون ثبت شده است.این گزارش همچنین افزود که 14 سال از 15 سال گرم تاریخ در قرن 21 وجود دارند و ثبت شده‌اند.گزارش سازمان جهانی هواشناسی همچنین با اعلام این که این پیش‌بینی بر اساس آمار بالا رفتن سطح دریا، خشکسالی‌های فلج‌کننده و سیل در اقصی نقاط جهان از ابتدای سال جاری میلادی صورت گرفته است اعلام کرد: چیزی جلودار پدیده گرمایش زمین نیست.این سازمان در ادامه اعلام کرد که دمای هوای سال جاری از ژانویه تا اکتبر در زمین و سطح دریا 57 صدم درجه سلسیوس از میانگین بین سال‌های 1961 تا 1990 که 14 درجه بود بیش‌تر بوده است.دمای هوای زمین همچنین 9 صدم درجه سلسیوس از میانگین سال‌های 2004 تا 2013 گرم‌تر اعلام شده است.سازمان جهانی هواشناسی در پایان اعلام کرد: اگر نوامبر و دسامبر به همین شکل باشند، سال 2014 احتمالا گرم‌ترین سالی خواهد شد که تاکنون ثبت شده است.

   

    • کلمات کلیدی :
 •  نوشته شده توسط مهندس اکبر رستمی زاد در چهارشنبه 93/4/11 و ساعت 9:54 صبح | نظرات دیگران()

   

  ماه رمضان ماه خداوند، ماه نزول قرآن و از شریف‌ترین ماه‌های سال است. در این ماه درهای آسمان و بهشت گشوده و درهای جهنم بسته می‌شود، و عبادت در یکی از شب‌های آن ( شب قدر ) بهتر از عبادت هزار ماه است.

   

   

   

  رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در خطبه شعبانیه خود درباره فضیلت و عظمت ماه رمضان فرموده است: «ای بندگان خدا! ماه خدا با برکت و رحمت و آمرزش به سوی شما روی آورده است؛ ماهی که نزد خداوند بهترین ماه‌ها است؛ روزهایش بهترین روزها، شب‌هایش بهترین شب‌ها و ساعاتش بهترین ساعات است.

  بر مهمانی خداوند فرا خوانده شدید و از جمله اهل کرامت قرار گرفتید. در این ماه، نفس‌های شما تسبیح، خواب شما عبادت، عمل‌هایتان مقبول و دعاهایتان مستجاب است.

  پس با نیت‌ای درست و دلی پاکیزه،‌ پروردگارتان را بخوانید تا شما را برای روزه داشتن و تلاوت قرآن توفیق دهد. بدبخت کسی است که از آمرزش خدا در این ماه عظیم محروم گردد. با گرسنگی و تشنگی در این ماه، به یاد گرسنگی و تشنگی قیامت باشید.»

  آن گاه پیامبر اکرم وظیفه روزه‌داران را برشمرد و از صدقه بر فقیران، احترام به سالخوردگان، ترحم به کودکان، صله ارحام، حفظ زبان و چشم و گوش از حرام، مهربانی به یتیمان و نیز عبادت و سجده های طولانی، نماز، توبه، صلوات، تلاوت قرآن و فضیلت اطعام در این ماه سخن گفت.

   

   

  دعاى پیامبر(ص) هنگام رویت هلال رمضان

   

  صدوق علیه الرحمه در کتاب من لا یحضره الفقیه آورده «و کان رسول الله صلى الله علیه و آله اذا اهل هلال شهر رمضان استقبل القبلة و رفع یدیه و قال: «اللهم اهله علینا بالامن و الایمان،و السلامة و الاسلام، و العافیة المجللة و الرزق الواسع، و دفع الاسقام، اللهم ارزقنا صیامه و قیامه و تلاوة القرآن فیه، و سلمه لنا، و تسلمه منا و سلمنا فیه‏»

  رسول الله(صلى الله علیه و آل) هنگامى که رویت هلال رمضان مى‏فرمود، رو به قبله مى‏نمود و دستهاى مبارکش را بلند مى‏کرد.و مى‏گفت: پروردگارا این ماه را بر ما نو گردان به امن و امان، و سلامتى و اسلام، و تندرستى شایان تشکر، و روزى فراخ، و بر طرف ساختن دردها و ناملایمات، بار پروردگارا روزى کن ما را روزه و قیام براى عبادت، و تلاوت قرآن در این ماه، و او را براى ما سالم و تمام گردان، و او را از ما سالم بدار، و ما را در این ماه سالم و تندرست فرما.

   

   

   

  دعاى امام على(علیه السلام) هنگام رؤیت هلال رمضان

   

  امیر المؤمنین (علیه السلام) مى‏فرماید: آنگاه که دیدى هلال (ماه رمضان) را فلا تبرح، خشم نگیر و عصبانى نشو، و «قل اللهم انى اسالک خیر هذا الشهر، و فتحه و نوره، و نصره،و برکته، و طهوره، و رزقه، و اسئلک خیر ما فیه و خیر ما بعده، و اعوذ بک من شر ما فیه و ما بعده، اللهم ادخله علینا بالامن و الایمان، و السلامة و الاسلام، و البرکة و التقوى، و التوفیق لما تحب و ترضى‏»

  و بگو بار پروردگارا خیر و خوبى در این ماه را از تو مى‏خواهم و همچنین فتح و پیروزى (بر شیطان) و نورانیت، و یارى (بر روزه‏دارى) و برکت و طهارت، و روزى این ماه را از تو مى‏طلبم، و از تو خیر آنچه در این ماه هست و بعد از ماه مسئلت مى‏نمایم، و به تو پناه مى‏آورم از شر و بدى آنچه در این ماه مى‏باشد، و آنچه بعد از آن است، بار پروردگارا این ماه را با امن و امان و ایمان به تو و سلامت نفس و نعمت اسلام، و برکت و تقوى و توفیق یافتن به آنچه تو دوست مى‏دارى و راضى مى‏گردى بر ما وارد گردان (که همه اوصاف شایسته را در این ماه داشته باشیم).

   

  التماس دعا

    • کلمات کلیدی :
 •  نوشته شده توسط مهندس اکبر رستمی زاد در پنج شنبه 93/4/5 و ساعت 11:57 صبح | نظرات دیگران()

   

  بنر و پوستر عید مبعث

   

  آن شب ، شب بیست و هفتم رجب بود . محمد غرق در اندیشه بود که ناگهان صدایی گیرا

   

  و گرم درغار پیچید : بخوان! بخوان به نام پروردگارت که بیافرید ، آدمی را از لخته خونی

   

  آفرید ، بخوان که پروردگار تو ارجمندترین است ، همو که با قلم آموخت ، و به آدمی آنچه راکه نمی دانست بیاموخت . . .

   

    • کلمات کلیدی :
 •  نوشته شده توسط مهندس اکبر رستمی زاد در دوشنبه 93/3/5 و ساعت 11:44 صبح | نظرات دیگران() • کلمات کلیدی :
 •  نوشته شده توسط مهندس اکبر رستمی زاد در پنج شنبه 93/2/11 و ساعت 6:5 عصر | نظرات دیگران() • کلمات کلیدی :
 •  نوشته شده توسط مهندس اکبر رستمی زاد در پنج شنبه 93/2/11 و ساعت 6:3 عصر | نظرات دیگران()

   

  سلام ای خاطرات کودکی ها                       صدای داس و آب ونان وبابا

  تورا تا بی نهایت دوست دارم                         تو ای زیباترین میراث دنیا

  تو یادم داده ای پروانه باشم                          برای بچه ها چون سایه باشم

  مراتا قله های عشق بردی                               تو گفتی باخداهمسایه باشم

  تو ای باروح وجان من صمیمی                       تو ای آموزگارم ، بهترینی

  کنددرچهره ات گل آشیانه                                   کلید مشکلات سرزمینی

  شکوه دستهایت آسمانی                                          کلید مخزن گنج الهی

  پیمبرگفته من آموزگارم                                  علی شدبنده ی روح معانی

  دوباره دوره کردی کودکی را                         دوباره بخش کردی عاشقی را

  دوباره قلب من تابی کران رفت                    دوباره صرف کردی سادگی را

  توای آموزگارم زنده باشی                                    همیشه خرم وپاینده باشی

  گرفتم جان تازه از وجودت                                   الهی هرکجایی زنده باشی

  به نامت نامه راکردم چو آغاز                         شدم مانند گل ازغنچه ای باز

  چه دلتنگت که بودم من شب وروز                   شدم مثل کبوتر شوق پرواز

  سرود وشعر را یادم تودادی                                 غم واندوه بربادم تودادی

  زمستان گرچه سرمابودسوزان                        حرارت بردل وجانم تو دادی

  تو گفتی باعدو باشیم درجنگ                      به ما گفتی که دنیا هست نیرنگ

  اگرهمت کنی پیروز هستی                                 مثال داستان چشمه وسنگ

  خدایا این من واین نسل فردا                             شدم آموزگار قاصدک ها

  هرآنچه گفت او من یاد دارم                          کنارم باش جان بخشم به گلها

   

  عباسعلی جاویدان

    • کلمات کلیدی :
 •  نوشته شده توسط مهندس اکبر رستمی زاد در چهارشنبه 93/2/10 و ساعت 10:21 صبح | نظرات دیگران()

   

    • کلمات کلیدی :
 •  نوشته شده توسط مهندس اکبر رستمی زاد در چهارشنبه 93/2/10 و ساعت 10:7 صبح | نظرات دیگران() • کلمات کلیدی :
 •  نوشته شده توسط مهندس اکبر رستمی زاد در چهارشنبه 93/2/10 و ساعت 10:6 صبح | نظرات دیگران()
  <      1   2   3   4   5   >>   >
   لیست کل یادداشت های این وبلاگ
  نظریه های ارائه شده در مورد علل تغییر اقلیم
  باران سنج ها ، تعداد و محل نصب
  مطالعات حداکثر بارش محتمل (PMP)
  آیا دریاچه ها تغییراقلیم را حس کرده اند؟
  سازگاری با تغییر اقلیم در مدیریت منابع آبی
  منابع آبی زمین و روش های مدیریت آن
  جدی شدن بحران آب در مناطق مرکزی، شرق و جنوب کشور
  آبا ایرانرود ممکن است؟
  تغییرات اقلیمی خطری بالقوه و جدی
  تفکر سیستمی لازمه حیات بشر
  پیامد اسفبار بی توجهی ها به دریاچه ارومیه
  دریاچه ارومیه نیازمند توجه واقعی همگان است
  یاعلی
  یوم شهادت مظهر عدالت امیرمومنان علی ع تسلیت باد
  جملاتی زیبا و گهر بار ازحضرت علی علیه السلام
  [همه عناوین(215)][عناوین آرشیوشده]

  بالا

  طراح قالب: رضا امین زاده** پارسی بلاگ پیشرفته ترین سیستم مدیریت وبلاگ

  بالا

  ایّام فاطمیّه تسلیت باد ایّام فاطمیّه تسلیت باد

  ابزار نمایش اوقات شرعی

  فال حافظ

  ساعت فلش

  ساعت فلش